Център за административно обслужване

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Булстат 000776331

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Центърът за административно обслужване се намира на първия етаж в административната сграда на Община Копривщица.

Адрес за кореспонденция: ул. „Любен Каравелов“ № 16, гр. Копривщица, п.к. 2077, общ.Копривщица, обл.Софийска

Тел.: 071859485

Интернет страница: https://koprivshtitsa-bg.com/

Електронна поща: info@koprivshtitsa-bg.com 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:00 – 17:00 часа

/не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Бързи връзки:

Единен портал за достъп до електронни административни услуги – Egov.bg 

Система за сигурно електронно връчване 

Портал за електронни плащания