Местни избори 2023

Централна избирателна комисия

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия / ОИК / на територията на община Копривщица във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Заповед на Кмета за място на поставяне на избирателните списъци

Заповед за обхват и адреси на секциите

Общинска избирателна комисия / ОИК /

Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии / СИК / на територията на община Копривщица

Предварителните списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  – публикувани на 13.09.2023 г.

СЕКЦИЯ № 001

СЕКЦИЯ № 002

СЕКЦИЯ № 003

Централна избирателна комисия – Разяснителна кампания

Заповед за предизборна агитация

Заповед за гласуване на хора с увреждания 

Покана до парламентарно представените политически партии за провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна Секционна избирателна комисия / ПСИК / на територията на община Копривщица

Заповед обхват и номерация ПСИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ПО СЕКЦИИ

Брошура разяснителна кампания

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ПО СЕКЦИИ ВТОРИ ТУР МИ